História školy

1. písomná zmienka o školstve v Hornom Srní: 1840 bola zriadená jednotriedna cirkevná škola v dome miestneho učiteľa Václava Mitúcha
1866 – postavená prvá stála trieda
1930 – bola zriadená štátna ľudová škola
1933 – povolená stavba štátnej ľudovej školy
1.septembra 1934 – otvorená nová stavba ľudovej školy
1948 – vznikla stredná obvodová škola (pre veľký nárast žiakov)
1953 – spojenie národnej a strednej školy
1961 – ukončená prvá prístavba školy
1991 – ukončená druhá prístavba školy
1999 – Ministerstvo školstva SR škole prepožičalo čestný názov Základná škola Václava Mitúcha
2002 – škola ako právny subjekt
2003 – zlúčenie ZŠ s MŠ
2009 – rekonštrukcia strechy na prístavbe
2009 – výmena okien, svietidiel a zateplenie objektu z roku 1961 z projektu Európskej únie